Ensimmäinen työvaihe ilmalämpöpumpun asennuksessa on sisäyksikön taustalevyn kiinnitys tarkasti vaakasuoraan sovittuun paikkaan.

Seuraavaksi tehdään ulko- ja sisäyksikön yhditäviä kylmäaineputkia ja sähköjohtoja varten läpivienti seinään.

Seuraavaksi vedetään sähköjohdot läpiviennistä...

...jonka jälkeen voidaan tehdä sisäyksikön liitokset.

Sitten voidaankin jo nostaa sisäyksikkö paikoilleen.

Seuraavaksi kiinnitetään ulkoseinään putkia suojaava kotelo.

Tässä tapauksessa sokkeli oli liian matala sokkeliin kiinnitettävälle telineelle, joten päädyttiiin käyttämään maatelinettä.
Telineen alle asetettiin betonilaatat. Puuseinään ei ole suositeltavaa asentaa ulkoyksikköä resonoinnin aiheuttavan melun takia.

Kylmäaineputkien liitokset ovat tarkkaa työtä ja vaativat erityistyökaluja.

Kylmäaineputkien liittämisen jälkeen aloitetaan laitteiston tyhjiöinti tyhjiöpumpulla.

Tyhjiöinnin aikana tehdään loput sähkötyöt ja asennetaan turvakytkin.

Läpivienti eristetään tarkasti hamppukuidulla.

Kun kytkennät ovat valmiit siivotaan sotkut.

Lopuksi koekäytetään laitteisto ja tarkastetaan työn jälki.

Korkealla seinässä sijaitseva sisäyksikkö ei häiritse silmää.

Ulkoyksiköllekin löytyi siisti paikka nurkan takana.